Artiklid

Lisaks sellele, et kolmel korral aastas tuleb töötajate kogumispensioni makse tasumise kohustust kontrollida, tuleb raamatupidajatel kord aastas hakata kontrollima ka töötaja töötasule rakenduvat teise samba makse määra.

Nüüd võimaldatakse teise sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale (Pensionikeskus) või kontohaldurile (LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank, Tuleva Fondid). Avaldusi võetakse vastu kuni 30. novembrini 2024. Avalduse esitamise tähtpäevani on võimalik avaldust muuta, esitades uue makse määra muutmise avaldus. Kehtima jääb viimasena esitatud avaldus. Kui avaldus on hiljemalt 30. novembriks registripidajale või kontohaldurile laekunud, hakkab uus makse määr kehtima 1. jaanuarist 2025.

Edasi loe: https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2024/07/19/kogumispensioni-makse-maara-tuleb-kontrollida-igal-aastal

 

Statistikaameti tööturu kiirstatistika näitab, et viimase pooleteise aasta jooksul on nii info ja side tegevusalal laiemalt kui ka kitsamalt programmeerimise valdkonnas töötavaid 20–29-aastaseid noori jäänud vähemaks. Kui varasematel aastatel kasvas programmeerimise valdkond just noorte arvelt, on viimase aasta jooksul nende arv seal vähenenud.

Info ja side tegevusala on viimasel aastakümnel olnud numbrite põhjal Eesti tööturu musterlaps: kõige kõrgemad palgad, töötajate arvu kasv ka keset kriise, tööandjate väitel kõige suurem haritud tööjõu puudus ning suurimad kasvuambitsioonid

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/info-ja-side-tegevusalalt-kaovad-noored-tootajad

Selgitame, kas ja kuidas võib tööandja sõlmida töötajaga kokkuleppe kahju hüvitamise kohta.

Lugeja küsib: Kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju suuremas summas. Kas töötaja ja tööandja võivad omavahel teha kirjaliku kokkuleppe, mille alusel töötaja hüvitab tekitatud kahju?

Vastab Kristi Sild WIDEN Legal Eesti advokaadibüroost:

Töölepingu seadus ei keela pooltel sõlmida kahepoolset kirjalikku kokkulepet kahju hüvitamise kohta. Sellise kokkuleppe sõlmimisel on oluline, et järgitud oleks TLS § 75 nõuded.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/07/16/kkk-tooandjale-tekitatud-kahju-huvitamine

Kui juuksur lõikab juuksed ebatasaselt, siis saab ta seda parandada ja lõigata sirgelt. Aga kui juuksur teeb lõikuse, mida klient ei tellinud, siis muuta enam ei saa ja ta peab hüvitama praakteenuse rahas.

Praak on Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt alaväärtuslik toode või toodang. Eesti keele sõnaraamat täiendab, et praak on toode või toodang, mis ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele, või kehv, nõuetele mittevastav töö. Sellest tulenevalt on kõik, mida tööd tehes ebakvaliteetselt tehakse, praak. On see siis toodang (detailide tootmine tehniliste näitajate alusel või seadmete montaaž vms) või teenus (juukselõikus, rätsepatöö vms).

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/07/16/kelle-suul-tekkis-praaktoode-voi-teenus-kes-vastutab-ja-kuidas

 

 

Palgatööst vabaks saamine ja finantsvabaks saamine ei ole alati sirgjooneline teekond. Palgatöö vaba Riin Mäesalu ja palgatööl käiv finantsvaba Mari-Liis Jääger rääkisid Investeerimisfestivalil, kuidas oma palgatöö vaba elu alustada ning mida tähele panna.

Kui Mäesalu oma palgatööst lahti sai, tegi ta selleks palju ettevalmistusi. Enne palgatöölt ära tulemist töötas ta Pipedrive’is, kus tema 4000-eurone brutopalk lubas tal panna kõrval piisavalt raha, mis kataks tema 14 kuu kulud. Mäesalu märkis, et kulude sisse arvestas ta ka meelelahutuskulud. Samuti pani ta kirja oma hirmud, et neist paremini üle saada.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/07/16/palgatoost-vabaks-saamine-monele-see-ei-sobigi-ja-see-on-okei