Menüü

TAAVI Tööajaarvestus on töövahend neile, kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid.

Töötajatele tööajaandmete töötlemine on iga ettevõtte jaoks kohustuslik protseduur. Tööajatabelite koostamine on rohkelt aega ja suurt täpsust nõudev töö. Samuti on ta väga vastutusrikas, kuna lõpptulemusest sõltuvad töötajate palgaandmed. Taavi Tööaeg muudab selle tülika ja aeganõudva tegevuse lihtsaks, hoiab kokku aega ning vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalust. Taavi Tööaeg programm on mõeldud ettevõtte töötajatele tööajatabelite sisestamiseks. Programmist on võimalik saada ülevaade kuu tööpäevade , päevaste- , õhtuste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta, samuti puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega, näiteks puhkus , ajutine töövõimetus , tööluus jne. Programmis on võimalik ette ära kirjeldada nii tüüpreþiimid, kui ka tüüptööpäevad. Programm koostab automaatselt töötajatele varem kirjeldatud reþiimide alusel kuu tööajatabeli, mida saab lihtsalt muuta, näiteks sisestada puudumised. Samuti on võimalik sisestada päevale muid tegevusi vabalt määratud alguse ja lõpu kellaajaga. Tegevused võivad vähendada tööaega või mitte. Taavi Tööaeg erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Kasutajasõbralik

Tööajaarvestus on oma nüanssides vägagi keerukas. Taavi Tööaeg programmis on kõige keerulisemate olukordade lahendamine tehtud kasutajale maksimaalselt lihtsaks. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötegemise mugavaks.

Aruanded

Taavi Tööaeg standardaruanded võimaldavad koostada tööajagraafikute väljatrükke. Soovi korral on kliendil endal võimalik aruandeid lisada.

Taavi Tööaeg seos Taavi Palk ja Taavi Personal programmiga

Taavi Tööaeg programmist on võimalik kuu koondandmed eksportida Taavi Palk programmi . Näiteks kanda ettemääratud tasuliikidele päevased - , õhtused- ,öised - , üle- ja pühade tunnid. Palgaprogrammis on võimalik erinevatele tööaegadele erinevate tariifide järgi töötasu arvutada. Väga mugav on selline süsteem juhul, kui ettevõttel on palju üksusi , mis on territoriaalselt laiali hajutatud ning/või baassüsteemile ligipääs on piiratud või hoopis keelatud. Samuti on süsteem mugav, kui ettevõttes on töödejuhatajad ,osakonnajuhatajad, kes koostavad tööajatabeleid ise. Kui ettevõttes on kasutusel ka Taavi Personal, on võimalik sealt importida töötajad Taavi Tööaeg programmi, samuti saab importida puhkuste ja ajutise töövõimetuse info. Seega on võimalik kasutades Taavi Personal , Taavi Tööaeg ja Taavi Palk programme, luua ettevõttes integreeritud süsteem töötajatega seotud info haldamiseks alates töölepingute koostamisest kuni tööajatabelite alusel töötasu arvestamiseni.

Liidesed läbipääsusüsteemidega.

TAAVI Tööaeg tarkvarapakett töötab koos kõigi enimlevinud läbipääsusüsteemidega Eestis. TAAVI Tööaeg pakub võimaluse andmeid mugavalt edasi töödelda ning koostada vajalikud raportid. TAAVI Tööaeg töötab koos läbipääsusüsteemidega Suprema (AS Hansab), Protege (AS G4S),FoxSec (OÜ Hardmeier) , liideseid lisandub pidevalt.

Laiendatavus

Taavi Tööaeg kümnele töötajale on kergelt laiendatav tuhandete töötajatega firma tööaja jälgimise süsteemiks (samaaegsete kasutajate arv on piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega).

Teised moodulid

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge