Menüü

25. märts 2020

Anname teada TAAVI PALK programmi võimalustest seoses sotsiaalmaksu- ja haigustasude arvestamisega ning Töötukassa palgatoetusega.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile , kiiremini saate oma konkreetsele programmi kasutamise küsimusele vastuse, kui saadate selle lahendmiseks meie konsultantidele aadressil konsultant@taavi.ee.

 

     1. Alates 1.märtsist ei pea sotsiaalmaksu arvutamisel märts kuni mai väljamakstud tasude puhul arvutama sotsiaalmaksu miinimumkuumääralt mis praegu on 540 eurot. Maks tuleb tasuda ainult väljamakstud tasudelt.

Versiooniuuendusega jätab programm automaatselt sotsiaalmaksu miinimumkuumääralt perioodil märts kuni mai arvestamata (versioon alates 26.03.20).

 

      2. Haigustasude maksmise häälestuse muutmine programmis.

Riik hüvitab alates 13.märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva, seoses sellega tuleks välja lülitada nende päevade kompenseerimine ettevõtte poolt juhul, kui seda on siiani tehtud.

  • enne 13. märtsi alanud haiguslehed arvutatakse kehtiva seaduse alusel
  • alates 13. märtsist kuni eriolukorra lõpuni maksab Haigekassa 1.-3. päeva ja ettevõte neid päevi ei kompenseeri.

Uus versioon arvutab haigustasusid vastavalt eriolukorras kehtivatele reeglitele automaatselt kuni 31.05.2020.

Kui eriolukord pikeneb, tuleb faili taavi.ini lisada rida sektsiooni [Main] uue kuupäevaga:
             Eriolukorra lõpp=Uus kuupäev kujul "31.05.2020"

Näide:

Eriolukorra lõpp=30.06.2020

Kui ei soovita alates 13.03 ettevõtte poolt kolme päeva tasustamist lõpetada, tuleb lisada faili taavi.ini sektsiooni [Main] rida uue alguskuupäevaga, näiteks selliselt:
Eriolukorra algus=01.04.2020

 

     3. Töötukassa poolt töötasu hüvitamise korral töötasu maksmine ja kajastamine palgalipikul (vajalik versioniuuendus).

  • kui soovitakse maksta töötajale 150 eurot töötasu ja küsida Töötukassalt kompensatsiooni, tuleb faili taavi.ini lisada uus sektsioon

[Tasupiirangud] ja lisada sinna rida
003=150

     , kus 003 on tasuliik, millega makstakse 150 eurot bruto

   Näide:

     [Tasupiirangud]
     003=150

  • kui soovitakse maksta kõikidele töötajatele 1000 eurot vähem kui töölepingus ette nähtud, kuid mitte vähem, kui 150 eurot, tuleb faili taavi.ini lisada uus sektsioon  

     [Tasuvähendused] ja lisada sinna rida

     003=1000

       , kus 003 on tasuliik, millega makstakse 1000 eurot brutotasu vähem

     Näide:

     [Tasuvähendused]
     003=1000

 

  •    kui soovitakse palgalipikul näidata töötaja tavapalka koos Töötukassalt saadava hüvitusega (hüvitus miinusmärgiga) tuleb lisada menüüst Registrid -> Tasuliigid uus tasuliik väljamaksukoodiga 10 ja algoritmiga K1, mis arvutab välja Töötukassa poolse kompenstatsiooni summa töötaja lipikule MIINUSMÄRGIGA. Nii saab näidata palgalipikul tavatöötasu (ja tööpäevad/tunnid) ja maksud leida juba vähendatud summalt.

Faili taavi.ini tuleb sektsiooni [Main] rida (näiteks märtsi kohta selline) :

Töötukassa kompensatsioon 202003=XXX

           , kus XXX on tasuliik, millega kompensatsiooni summat arvestatakse. Iga kuu kohta eraldi rida. Töötajatele lisatakse tasuliik lipikule automaatselt lõplikus lahenduses, mille väljamaks on faili lisatud (kaks kuud kolmest).Tasuliigiga summa võib sisestada ka käsitsi iga kuu kas lisa- või püsitasudesse (püsitasudes on võimalik sisestada kahekuuline periood).

  

             Juhul kui näitate palgalipikul juba vähendatud (tegelikult arvestatud) palgasummat pole  eelpoolkirjeldatud tasuliigi häälestamine vajalik. Ilma versiooniuuenduseta on võimalik Töötukassa poolt kompenseeritav summa sisestada lipikule valmissummana.

 

 

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge